Αντικείμενο ασφάλισης

Το αντικείμενο κάλυψης στον κλάδο Μεταφορών είναι η οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια συμβεί σε διακινούμενα εμπορεύματα με κάθε κοινώς αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, από βίαιο, απρόβλεπτο ή εξωτερικό γεγονός, εφόσον προβλέπονται από τους όρους ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

I. INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)

ΕΚΡΗΞΗ, ΠΥΡΚΑΪΑ, ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ, ΒΥΘΙΣΗ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΗ ΡΙΨΗ ΦΟΡΤΊΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΔΥΟ ΠΛΟΙΩΝ.

II. INSTITUTE CARGO CLAUSES (B)

ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΡΑ (C) ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ :

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ, ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΚΥΜΑ, ΕΙΣΡΟΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Ή ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ.

III. INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΡΗΤΡΕΣ)

Οι κυριότερες συμπληρωματικές καλύψεις αφορούν τους κινδύνους πολέμου, στάσεων και απεργιών που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετο ασφάλιστρο.

1. Ρήτρα κατά κινδύνων πολέμου [(INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) ή INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO)] 

Καλύπτονται ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από:

- Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία ή πολιτική εξέγερση που προέρχεται από αυτά ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από ή κατά εμπόλεμης δύναμης. 

- Κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη, περιορισμό ή κατακράτηση που προέρχεται από τους κινδύνους που καλύπτονται με την παραπάνω ρήτρα και τις συνέπειές τους ή οποιαδήποτε απόπειρά τους. 

- Εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή άλλα εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα.

- Έξοδα Γενικής Αβαρίας και σώστρων που γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτομένους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

Εξαιρείται κάθε απαίτηση που θα βασίζεται στο ότι τα εμπορεύματα δεν μπόρεσαν να φθάσουν στον προορισμό τους εξαιτίας πολεμικών κινδύνων, χωρίς όμως να έχουν χαθεί ή υποστεί ζημία.

Η κάλυψη κατά κινδύνων πολέμου ισχύει μόνο για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και ποτέ κατά την χερσαία μεταφορά.

2. Ρήτρα κατά κινδύνων στάσεων και απεργιών [INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) ή INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO)]

Καλύπτονται ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από:

- Απεργούς, ανταπεργούς ή πρόσωπα που μετέχουν σε εργατικές ταραχές, εξεγέρσεις ή πολιτικές ταραχές.

- Οποιοδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί από κάποιο πολιτικό κίνητρο.

- Έξοδα Γενικής Αβαρίας και σώστρων που γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτομένους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

Οι καλύψεις κατά κινδύνων στάσεων και απεργιών ισχύουν για όλα τα μεταφορικά μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι ρήτρες πολέμου, στάσεων και απεργιών καλύπτουν μόνο τη φυσική απώλεια ή ζημία που προκαλούνται στα εμπορεύματα από τους περιγραφόμενους σε αυτές κινδύνους και όχι έξοδα που προκύπτουν από την επέλευσή τους.

 

ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων :

Οριστικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι και καλύπτει το μεταφερόμενο εμπόρευμα για συγκεκριμένο ταξίδι, ανεξάρτητα από την χρονική του διάρκεια.

Προασφαλιστήριο συμβόλαιο

Το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη των Εισαγωγών και Εξαγωγών και εκδίδεται όταν ανοίγεται πίστωση στην Τράπεζα ή όταν δίνεται η παραγγελία στον οίκο του εξωτερικού, δεν υπάρχουν όμως τα οριστικά στοιχεία της φόρτωσης (αριθμός κιβωτίων, βάρος, όνομα πλοίου ή αριθμός αυτοκινήτου, τιμολόγιο και η ημερομηνία φόρτωσης).

Όταν τα στοιχεία γίνουν γνωστά, το Προασφαλιστήριο οριστικοποιείται με την έκδοση Πρόσθετης Πράξης για την είσπραξη των ασφαλίστρων.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαρκείας

Το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη των Εισαγωγών και Εξαγωγών και εκδίδεται για ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως 12 μηνών). Δεν αναφέρεται σε αυτό ασφαλισμένο κεφάλαιο αλλά μόνον το ποσό που αφορά το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά φόρτωση και μεταφορικό μέσο.

Καλύπτει όλες τις επί μέρους φορτώσεις του ασφαλιζομένου, μετά από δήλωσή του, με την έκδοση πρόσθετης πράξης, υπολογίζοντας το συμφωνηθέν ασφάλιστρο επί του ασφαλιζομένου ποσού.

Συνήθως το προσφέρουμε σε πελάτες με μεγάλους τζίρους και με πολύ συχνές φορτώσεις. Το ασφάλιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που προσφέρεται σε Οριστικό συμβόλαιο

 

Προσοχή ! Οι καλύψεις που παρουσιάζονται στα ασφαλιστικά μας προγράμματα παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων

Μαρτυριες

"Ταχύτατη εξυπηρέτηση όποτε χρειάστηκα συμβουλή ή χρήση του συμβολαίου μου και αποζημιώθηκα άμεσα "

Άκουρος Χρήστος

Νεα συνεργασια

our clients

Δεσμευση

Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας οποιαδήποτε στιγμή και αν μας χρειαστείτε  με την γνώση και την εμπειρία μας να διεκπεραιώσουμε από το ποιο απλό μέχρι και την ποιο σύνθετο πρόβλημα σας.

Ρωτήστε κάποιον ασφαλισμένο μας να σας πει τη γνώμη του για μας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ!!!

Διευθυνση

Στρατηγού Σισίνη 87 Γαστούνη

Ν. Ηλείας

27300

Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 26230 35522
 26230 35807

Social Media-Facebook:

  •